top of page

Elektromobilita rastie rýchlym tempom...

Aby sme zostali na čele vývoja na trhu s elektrickou mobilitou, je nesmierne potrebné vzdelávať budúcich elektrotechnikov o kľúčových technických prvkoch nabíjania elektrických vozidiel (EV).

Chargers of electric vehicles in learning

Projekt C-Evil je strategickým projektom Erasmus+, ktorého partnery pochádzajú z celej Európy. Zohráva kľúčovú úlohu vo vzdelávaní v oblasti OVP o nabíjacích staniciach pre elektrické vozidlá.

V rámci projektu C-Evil, partneri z Maďarska, Slovenska, Rumunska, Grécka, Turecka, Španielska a Holandska spojili svoje sily, aby vyvinuli vzdelávacie a školiace materiály o nabíjaní EV s cieľom zaplniť medzeru vo vzdelávaní v oblasti elektrotechniky.

bottom of page